Por Todos Os Mares Do Mundo

Industrias Ferri, que traballa fundamentalmente para o Sector Naval de Vigo, editou unha edición especial  deste libro, para repartir como regalo de fin de ano ós empleados,  clientes e persoas relacionadas coa empresa. O libro fai un extenso repaso do mundo da pesca en Vigo no século XX, con datos sobre os barcos, as empresas, e interesantísimas entrevistas a patróns pioneiros no descubremento de caladoiros de pesca, así como tamén do transcendental cambio que supuxeron os barcos conxeladores neste mundo.


Deixa un comentario