As dornas nai

Son moitas as veces que se ten falado das Dornas Nai, grazas a Xaime de Lajareu, podemos ollar nesta foto unha Dorna Nai que pertenceu  ao seu sogro.  As Dornas Nai representan unha interesante liña de continuidade da construción de barcos clásicos de baixura: conservando a graza mariñeira na manobra e a arte inimitábel de capear o vento da Dorna, incorporaban enxarcias fixas, velas auto-virantes e cabinados.

Os vellos mariñeiros mirábanas con sentimentos encontrados, chamábanas, con algo de rexouba, Dornas Señoritas. Na imaxe aparece unha daquelas Dornas Nai, nas que algunhas persoas das que gustaban disfrutar do mar buscaron o extraordinario navegar das dornas, e polos anos 50 reconverteron as xeiteiras en barcos de recreo. As Dornas Nai,  aparelladas con foque e cangrexa participaron en moitas regatas.
No blog de Arlillo, http://elblogdearlillo.blogspot.com/ podedes encontrar bastante información e máis fotografías.