Comunicado para socios: Achega de datos

Estimados socios:

Existen leis e normativas que, obrígannos, obrigan a asociación a dar cumprimento a unha serie de requisitos legais que implican a colaboración de todos os socios na actualización e achega de nova documentación.

Estas leis son as referidas fundamentalmente a Protección de Datos e a Matriculación de Embarcacións, a saber:

  • Ley 15/1 999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
  • Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general”
  • Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques

A Xunta Directiva da asociación agradece e felicita, a todos aqueles socios que xa realizaron o esforzo de por ao día os datos necesarios para dar cumprimento a estas normativas.

    Mais, vémonos obrigados a solicitar de novo aos socios que inda non teñan toda a documentación completa que fagan todo o posible por cumprimentar o solicitado e actualizar os seus datos nos locais da Asociación. Entendemos que isto e un engorro para os socios, e tamén supón un gran esforzo e traballo por parte da XD, pero é unha obrigación legal, necesaria para o funcionamento da Asociación e dos pantaláns.

    A XD


    Deixa un comentario