Problemas de orella

AVISO PARA OS QUE ANDEN MAL DA ORELLA

No BOE Nº 170, saíu unha normativa, onde regúlanse as condicións para o goberno de embarcacións de lecer. Os que non teñan unha agudeza auditiva igual ou superior os 45 D.B. non poderán patronear, no enlace tedes mais información.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-952

 


Deixa un comentario