A Fanequeira xa esta de volta no mar

Despois de levar ao seu sitio o corredor de estribor, é reclavar, tocou sanear lixar e por ultimo coma sempre o maquillaxe, e dicir unha man de varios chapapotes segun que partes do barco, patente, pintura, e lasures.

fanequeira


Deixa un comentario