Os Galegos a conquista dos mares

Despois de que os primeiros habitantes de Galicia aproveitaran os ricos recursos primeiro nos areais e de seguida nos mares interiores no que hoxe chaman Rias, e paseniño paseniño fomos pola beira calada ao litoral, indo a vela a pesca do ollomol, merluza ou congro con palangres.

Mais adiante debido en parte a estreites da plataforma continental galega, é gracias ás maquinas de vapor, naceu a pesca industrial, co vapor chegou a expansión da pesca a outros caladoiros.  Ao rico caladoiro do Grande Sole chegaban os barcos de Bouzas, aos que os habitantes do Mar de Irlanda chamaron, “homes de ferro en barcos de madeira”, nestas fotos podedes ver o que significaba. E agora estas pescas gobérnanse dende Bélxica, que sempre foi máis de carbón ca de pescadas.