Xa falta menos

As labores de reparación e mantemento dos barcos seguen seu curso, o pasado lus botamos o mar a dorna xeiteira “A Falucheira” e tamén o bote de Ribadeo “Peixiño” de seguido subimos a dorna polbeira “A Madorniña” que esta na chabola é xa comenzaron a traballar nela, o martes subimos no Liceo “A Oleira” na que tamén xa se esta traballando arreo.


Deixa un comentario