Estamos a traballar no carenado dos barcos

Cas debidas precaucións a que nos obriga o covi, que nos ralentiza os chollos, nos seguimos a traballar no mantemento dos barcos. Os barcos hai que carenalos cada ano e facerlles as labores propias dos mantementos. Estes traballos forman parte do que chamamos escola de navegación, primeiro hai que aprender a conservar os barcos para despois navegar neles.